Landscape architecture

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Hľadáš ubytko?

Klikni sem :)

Jednoduché a rýchle...

Otázky a odpovede

Statistika

Štúdium KAKP

Predmety KAKP

Predmety bakalárského štúdia, inžinierske sa neotvára - nemá garanta.
 


 Predmet                    

1.rok

ZS   LS

 2.rok 

ZS  LS

3.rok 

ZS   LS

 Architektonická typológia I.

 x

 

 

 Architektonická kompozícia.

 x

 

 

 Architektonické navrhovanie I.

 

            x

 

Ateliér  KAKP  I – IV

 

 x    x

 x   x

Ateliér  KAKP  V.  –          - záverečná.   Bc. práca

 

 

 

Cudzí jazyk   A, N, F,      I. - IV.

 

 x

 x

Dejiny architektúry a umenia I. II.

 x

           x

 

Dejiny krajinnej architektúry

 

 x

 

Dejiny stavby miest

 

 

 

Dejiny  kultúry      a vývoj arch. myslenia

 

 

 

Dendrológia   I. II.

 

 x

 

Deskriptívna geometria I.

 x

 

 

Doprava a techn. Infraštruktúra

 

 x

 

Exteriérový      konštrukčný  detail

 x

 

 

Fyzická geografia

 x

 

 

Geodézia a kartografia

 

 

 

Kreslenie I, II

 x

 x

 

Kompozícia krajiny

 x

 x

 

Krajinná architektúra  I.,II.

 x

 x

 

Koncepcia tvorby   prírodnej zelene

 

 

 x

Matematika

 x

 

 

Modelovanie

 

 

 

Použitie rastlín v KAKP

 

 

 x

Rekultivácia         a obnova krajiny

 

 

 x

Staviteľstvo  I.,II.

x     x

 

 

Urbanizmus  I.

 

 x

 

Územné plánovanie I.

 

 

 

Územný  manažment

 

 

 x

Vidiecke sídla a krajina I.

 

 

 x

Výtvarný seminár v plenéri

            x

 

 

Základy počítačovej  podpory atel. tvorby

 

 x

 

Základy aplikovaných    vied o prostredí

 

 x

 

Základy a údržba   biotických prvkov

 

 

 x

       

Výberové predmety

 

 

 

odborové  moduly PK 1-4

 

 

 

Telesná príprava I – IV

 

 

 

Žádné komentáře
 
Forum na AIS! https://is.stuba.sk/auth/diskuze/index.pl Vyuzite forum predmetov! :)